tin tức mới nhất

Trong phiên toà ngày 7 tháng 1, phía bị cáo đã yêu cầu hoãn và dời tới ngày 3 tháng 3 do sự vắng mặt của các luật sư và tình trạng sức khoẻ của bà Nga.

Tòa Sơ Thẩm d’Evry
Viện số 3
Hồ sơ: 14/04980
Ngày 05 tháng 11 2015

QUYẾT ĐỊNH ngày năm tháng mười một năm hai không mười lăm bởi Sandra ORUS, Thẩm phán Thụ lý hồ sơ, phụ tá bởi Dounia BELOUA, Lục sự tòa án

giữa

Bà Trần Tố Nga, cư ngụ tại 40 résidence Étienne d’Orves -91120 Palaiseau đại diện bởi luật sư William BOURDON, luật sư đoàn Paris, biện hộ luật sư Charlotte CAEN, luật sư đoàn Essonne, bổ xung Nguyên đơn

và:

Tường trình vụ kiện:

Bằng văn kiện tống đạt qua thừa phát lại ngày 28 tháng 7 năm 2014, bà Trần Tố Nga đã nộp đơn khởi kiện 25 công ty Mỹ và CPAM Essonne trước Tòa án Sơ thẩm Evry truy tố trách nhiệm liên đới của các công ty nói trên về hậu quả đã gây ra trong việc sản xuất và cung cấp chất khai quang được biết dưới tên "Chất độc da cam" (Agent Orange) cho quân đội Mỹ, trong mục đích chỉ định một chuyên gia để xác định và tính thành giá trị tiền tệ những thiệt hại mà bà Trần Tố Nga đã phải gánh chịu và cấp cho bà một số tiền bồi thường cho những thiệt hại đó.

Ngày 15 tháng 4 năm 2015, công ty DOW CHEMICAL đã đưa một danh sách yêu cầu bà Trần Tố Nga cung cấp những văn kiện sau như sau:
- Những kết quả phân tích máu của bà Trần Tố Nga cho thấy là nồng độ dioxine trong máu là 16,7pg/g, mà trên cơ sở đó giáo sư Picot André đã viết bản kết quả xác nghiệm máu vào tháng 12 / 2012,
- Nguyên văn và có chữ ký của các kết quả xác nghiệm và tổng kết của hai giáo sư Narbonne và Picot,
- Tất cả những giấy tờ xác nhận những sự cho rằng bị nhiễm độc,
- Tất cả những văn kiện chứng minh bà Trần Tố Nga bị bệnh lao nặng và những chứng cứ về phương pháp trị liệu, thuốc men của bà Trần Tố Nga từ khi nhiễm bệnh,
- Tất cả những văn kiện chứng minh những dấu hiệu đầu tiên của những căn bệnh bà Trần Tố Nga đã bị nhiễm phải, ngày tháng và những phương cách trị liệu,
- Tất cả những văn kiện chứng minh các căn bệnh của các con và các cháu của bà Trần Tố Nga như đã nêu trong đơn khởi kiện,
- Tất cả những văn kiện chứng minh, giấy chứng nhận phù hợp với luật tố tụng dân sự,
- Tất cả những giấy tờ chứng minh hoạt động của bà Trần Tố Nga trong thông tấn xã Giải Phóng.

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, công ty DOW CHEMICAL gởi một yêu sách qua đường thư điện tử đến thẩm phán thụ lý hồ sơ tòa Sơ thẩm trong việc thiết lập hồ sơ kiện, chiếu theo các điều 6,9,11,15,16,132 của luật tố tụng dân sự rằng:
- Xác nhận rằng bà Trần Tố Nga đã nêu nhiều sự việc mà không đưa ra bằng chứng,
- Xử phạt bà Trần Tố Nga phải trả 100 euros / ngày kể từ ngày có quyết định của tòa án, là bà Trần Tố Nga phải thường xuyên cung cấp và xuất trình trong thời gian tranh luận những văn kiện dưới đây:

  • Những kết quả xét nghiệm máu của bà Trần Tố Nga xác định nồng độ dioxine trong máu là 16,7 pg/g mà trên cơ sở đó giáo sư Picot André đã viết bản kết quả xác nghiệm máu vào tháng 12 / 2012. (Bằng chứng số 15)
  • Nguyên văn và có chữ ký của các kết quả xác nghiệm và tổng kết của hai giáo sư Narbonne và Picot.
  • Những văn bản xuất trình đã bị cắt xén và không có ký tên (bằng chứng số 15) và tất cả các văn kiện liên quan đến những căn bệnh đã được nêu lên, đó là bệnh tiểu đường type 2, một chứng bệnh di truyền học gọi là alpha-thalassémie, những hột và những vết canxi hóa không được xác định trong đơn khởi kiện.
  • Tất cả các văn kiện cho phép xác nhận rằng bà Trần Tố Nga đã bị lao phổi nặng như Giáo sư Picot đã nêu ra và những chứng cứ về phương pháp trị liệu, thuốc men của bà Trần Tố Nga từ khi nhiễm bệnh. Tất cả những văn kiện chứng minh những dấu hiệu đầu tiên của những căn bệnh bà Trần Tố Nga đã bị nhiễm phải, ngày tháng và những phương cách trị liệu.
  • Tất cả những văn kiện chứng minh các căn bệnh của các con và các cháu của bà Trần Tố Nga như đã nêu trong đơn khởi kiện.
  • Tất cả những văn kiện, chứng từ phù hợp với điều 202 của luật tố tụng dân sự chứng minh rằng bà Trần Tố Nga có mặt trong những vùng bị rải chất độc da cam và khoảng thời gian bà ở trong những khu vực đó.
  • Tất cả những văn kiện, hợp đồng chứng tỏ nhiệm vụ và công tác của bà Trần Tố Nga trong thời gian mà bà đã khẳng định là đã sống trong những vùng có rải chất độc da cam.
  • Tất cả lệnh công tác của Thông tấn xã Giải Phóng chứng minh những cuộc di chuyển của bà Trần Tố Nga và những thời gian công tác.

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, công ty HERCULES INC đã gửi yêu sách qua thư điện tử đến thẩm phán thụ lý Tòa Sơ thẩm trong việc thiết lập hồ sơ kiện, chiếu theo các điều khoản 9,11,15,16 và 132 của luật tố tụng dân sự, yêu cầu thẩm phán thụ lý :
- Xử phạt người đứng đơn kiện phải nộp 200 euros/một ngày kể từ ngày ký quyết định phải nộp đầy đủ các văn kiện mà DOW CHEMICAL đã yêu cầu
- Quy trách nhiệm tốn phí cho người đứng đơn kiện, và xử phạt bà phải trả 1.500 euros theo điều khoản 700 của luật tố tụng dân sự.

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, công ty RIVERDALE CHEMICAL COMPAN Y yêu
cầu thẩm phán thụ lý trong việc thiết lập hồ sơ kiện ra lệnh cho bà Trần Tố Nga phải cung cấp:
- Văn kiện (bằng chứng) số 15 và phụ lục đầy đủ và có chữ ký, nếu trễ thời hạnquy định sẽ bị phạt 100 euros / ngày kể từ ngày có quyết định,
- Văn bản nghiên cứu của giáo sư Narbonne và kết quả xác nghiệm máu chứng minh là trong máu có dioxine và nồng độ dioxine trong máu như trong bằng chứng số 15 đã nêu lên,
- Văn bản xét nghiệm của bác sĩ Marc Dujardin, và tất cả các văn kiện chứng minh các bệnh của bà Trần Tố Nga mà giáo sư Picot đã nêu lên (đặc biệt là bệnh tiểu đường type 2, alpha-thalassémie, các hột và vết canxi hóa, lao phổi ),
- Tất cả những văn kiện chứng minh các căn bệnh của các con và các cháu của bà Trần Tố Nga như đã nêu trong đơn khởi kiện,
- Tất cả những văn kiện, chứng từ chứng minh liên quan đến sự việc bà Trần Tố
Nga đã sống trong những vùng bị rải chất độc da cam,
- Tất cả hợp đồng chứng minh bà công tác cho Thông tấn xã Giải Phóng,
- Xử phạt bà Trần Tố Nga phải trả 1.000 euros theo điều khoản 700 của luật tố
tụng dân sự.

Ngày 15 tháng 7 năm 2015 , các công ty OCCIDENTAL ELECTROCHEMICALS COORPORATION và HOOKER CHEMICAL CORPORATION
qua thư điện tử đã yêu cầu thẩm phán thụ lý trong việc thiết lập hồ sơ kiện:
- Buộc người đứng đơn kiện cung cấp đầy đủ các hồ sơ mà DOW CHEMICAL đã yêu cầu qua yêu sách của họ ngày 18 tháng 6 năm 2015, với điều kiện phạt 200 euros / một ngày nếu trễ thời gian hạn định kể từ ngày ký quyết định của tòa án.
- Xử phạt bà Trần Tố Nga phải trả 1.000 euros theo điều 700 của luật tố tụng dân sự.

Ngày 9 tháng 10 năm 2015, công ty MONSANTO COMPANY qua thư điện tử đã yêu cầu thẩm phán thụ lý trong việc thiết lập hồ sơ kiện, chiếu theo các điều khoản 9,11,15,16,132,133,142,202 và 707 của luật dân sự, ra lệnh cho bà Trần Tố Nga cung cấp và xuất trình cho MONSANTO:
1) với tính cách bắt buộc cho người khởi kiện là phải xuất trình toàn bộ các văn kiệnchứng cứ về những điều đã nêu trong đơn khởi kiện hoặc bằng những chứng từ sẽ xuất trình ra trong lúc tranh tụng
- Bản dịch văn kiện số 3 của bà Trần Tố Nga ra tiếng Anh
- Kết quả xác nghiệm máu mà bà Trần Tố Nga cho rằng có dioxine trong máu của bà với một nồng độ là 16,7pg/g đã được bà nêu lên một cách dứt khoát trong đơn khởi kiện.
- Văn bản tổng kết giám định chất độc của ông NARBONNE, những lý giải về kết quả xét nghiệm máu của bà Trần Tố Nga do ông DUJARDIN, giáo sư nghiên cứu tại Đại học Liège và văn bản danh sách do Viện Y khoa thuộc Viện Hàn Lâm quốc gia về Khoa Học tại Washington, một tài liệu mà giáo sư Picot đã dẫn ra một cách rõ ràng dứt khoát và triển khai trong các chứng từ số 15-1 và 15-2.

2) với tính cách bắt buộc cho người khởi kiện là phải xuất trình toàn bộ các văn kiện,chứng cứ của họ đang có, mà những văn kiện đó cần thiết cho việc bảo vệ quyền lợi của bên bị kiện:
- Tất cả các hợp đồng, phiếu trả lương hay một bằng chứng trả lương cho bà Trần Tố Nga của Thông tấn xã Giải Phóng trong chiến tranh Việt Nam.
- Tất cả những bài viết, thông tin, bình luận, trao đổi viết bởi bà Trần Tố Nga khi đang làm việc Thông tấn xã Giải Phóng trong chiến tranh Việt Nam.
- Tất cả các tổng kết, bịnh án, khám nghiệm sinh học, hay xác nghiệm chứng minh các bệnh của bà Trần Tố Nga và các con gái của bà phải chịu, cũng như các phương pháp trị liệu đã có.
- Và, xử phạt bà Trần Tố Nga trả án phí.

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, công ty MAXUS ENERGY CORPORATION và TIERRA SOLUTIONS INC. qua thư điện tử đến thẩm phán thụ lý trong việc thiết lập hồ sơ kiện đã yêu cầu:
- Chiếu theo điều 46 của luật tố tụng dân sự và điều 14 luật dân sự, các điều 9 và 16 của luật tố tụng dân sự ra lệnh cho bà Trần Tố Nga xuất trình những văn kiện hộ tịch chứng minh quốc tịch Pháp của bà, chứng minh nơi định cư của bà tại Pháp và trong khu vực có thẩm quyền của tòa án.
- Chiếu theo điều số 9 và số 16 của luật tố tụng dân sự và quyết định VillersCotterêts ra lệnh cho bà Trần Tố Nga xuất trình các văn kiện bằng chứng số 1,2,3,7,9,10,11-13,14,16,17,18 và 19 dịch ra tiếng Pháp trong một thời hạn hợp lý, bằng không sẽ hủy bỏ vụ tranh tụng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2015 , công ty T-H AGRICULTURE AND NUTRITION Co đã nộp bản yêu cầu đến thẩm phán thụ lý trong việc thiết lập hồ sơ kiện:
- Chiếu theo điều khoản 6,9,11-2 của luật tố tụng dân sự, yêu cầu người đứng đơn kiện cung cấp tất cả các văn kiện theo văn bản yêu cầu của công ty T-H , với điều kiện xử phạt 100 euros/một ngày khi nộp chậm trễ sau thời hạn quy định.
- Chịu trách nhiệm toàn bộ án phí và buộc phải trả 1.000 euros theo điều 700 của luật tố tụng dân sự.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, để trả lời cho vụ việc, qua thư điện tử, bà Trần Tố Nga yêu cầu tòa phán xét:
- Tuyên bố những kết luận của các công ty MAXUS ENERGY
CORPORATION, TIERRA SOLUTION INC, MONSANTO COMPANY, DOW CHEMICAL, RIVERDALE CHEMICAL là không có cơ sở và không có giá trị.
- Tuyên bố rằng họ đòi hỏi không đúng pháp luật trong những điều họ đã yêu cầu.
- Xử phạt liên đới các công ty này một số tiền là 3.000 euros trên cơ sở của điều 700 luật tố tụng dân sự.

Ngày 14 tháng 10 năm 2015 bà Trần Tố Nga rút đơn kiện đối với công ty WYETH LLC, mà công ty này đã chấp nhận qua kết luận ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Chiếu theo những điều trên:

Về việc rút đơn kiện tại cấp và vĩnh viễn đối với công ty WYETH LLC:

Xác nhận sự đồng ý của hai bên về việc rút đơn kiện của bà Trần Tố Nga đối với công ty WYETH LLC là công ty kế thừa của công ty WYETH INC, vì thế hủy bỏ vụ kiện giữa hai bên đương sự.

Về việc cung cấp các văn kiện hộ tịch và nơi cư ngụ của bà Trần Tố Nga:

Xác nhận bà Trần Tố Nga đã thỏa mãn các yêu cầu của các công ty MAXUS ENERGIE CORPORATION và TIERRA SOLUTIONS INC, vì thế vụ việc này không còn là chủ đề nữa.

Về việc cung cấp các văn kiện:

Chiếu theo các điều 15 , 16 , 132, 763 và 770 của luật tố tụng hình sự, việc tôn trọng sự đối kháng và quyền tự bảo vệ của bên bị kiện yêu cầu phải cung cấp các văn kiện đã được trình trước tòa án phải là những văn kiện nguyên vẹn và được dịch ra tiếng Pháp.
Bởi thế, một việc hợp lý là ra lệnh cho bà Trần Tố Nga xuất trình nguyên văn bản xét nghiệm của giáo sư Picot, văn kiện bằng chứng số 15 trên danh sách các văn kiện mà bà Trần Tố Nga đã nộp vào hồ sơ kiện.
Cũng trên lý do cơ bản đó, bà Trần Tố Nga bị buộc phải cung cấp văn kiện số 3 trong danh sách các văn kiện của bà Trần Tố Nga bằng một bản dịch ra tiếng Pháp có công chứng.

Về việc xuất trình các văn kiện:

Trên cơ sở của các điều 9,11,15,16,132,763 và 770 của luật tố tụng dân sự, thẩm phán của việc thiết lập và hoàn tất hồ sơ kiện có trách nhiệm bảo đảm việc tôn trọng sự đối kháng của các bên và tính trung thực của những cuộc tranh luận giữa họ.
Nếu trong giai đoạn dự thẩm trước khi thụ lý vụ kiện, mà bên nguyên đơn cung cấp nhanh chóng cho bên bị đơn những yếu tố khởi kiện, thì bên nguyên đơn cũng phải xuất trình tất cả mọi bằng chứng đã có hay có thể có, để cho bên bị đơn có thể tổ chức công việc tự bảo vệ.
Cụ thể, bà Trần Tố Nga khởi kiện các công ty bị đơn là nguyên nhân gây nên ra những chứng bệnh mà bà đã gánh chịu trong nhiều năm nay, một thiệt hại mà bà cho là gắn với sự sản xuất chất độc da cam bởi những công ty nói trên, và vì thế bà yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, các bị đơn phản đối với lý do đặc biệt dựa trên văn kiện bằng chứng số 15, bàn tổng kết xét nghiệm của ông Picot, văn kiện này đã dẫn trích ra 3 văn kiện khác mà bà Trần Tố Nga chưa cung cấp trước tòa án: đó là kết quả xác nghiệm độc tố của bà Trần Tố Nga bởi M. Narbonne, kết quả xét nghiệm máu của bà Trần Tố Nga bởi bác sĩ Dujardin, văn bản danh sách do Viện Y khoa thuộc Viện Hàn Lâm quốc gia về Khoa Học tại Washington đã ghi vào danh mục những bệnh án của bà Trần Tố Nga.
Điều không thể phủ nhận là bà Trần Tố Nga dựa vào những văn kiện chứng cứ của bà để chứng thực đơn khởi kiện của bà chống lại các bị đơn, những văn kiện ấy đều có xuất xứ rõ ràng và bà có những văn kiện ấy, và những văn kiện ấy cần thiết cho bị đơn để tổ chức kháng án.
Sự việc cung cấp các văn kiện ấy sẽ được ấn định phù hợp theo điều 11-2 của luật tố tụng dân sự.
Trên các chứng bệnh đã được nêu ra trong văn kiện chứng cứ số 15, các bị đơn phản đối là bà Trần Tố Nga không xuất trình một chứng nhận y khoa nào về các căn bệnh đang mang của bà, sự xuất trình những văn kiện minh chứng đó không những là cần thiết cho việc thỏa thuận bồi thường mà còn cần thiết cho việc kháng án.
Về vấn đề những chứng cứ cho sự hiện diện của bà Trần Tố Nga trong các vùng bị rải chất độc da cam, bà đã thường xuyên cung cấp nhiều văn kiện chứng cứ cho các bị đơn; tuy nhiên không thể áp đặt bà, vì bà không có thể xuất trình, cung cấp được những văn kiện do bên bị đơn đòi hỏi, như những văn kiện liên quan đến hợp đồng làm việc, phiếu lương, báo cáo về hoạt động của bà trong chiến tranh Việt Nam, một điều phi lý sau hơn 40 năm của những gì đã xảy ra.
Việc cung cấp và xuất trình phải được thực hiện trong một thời hạn quy định là một tháng kể từ ngày ký bản án này, mà trong giai đoạn hiện tại không cần phải xử đến một hình phạt.
Tất cả những yêu cầu khác đều bị bác bỏ.
Mỗi bên chịu trách nhiệm về những chi phí không được thu hồi của mình. Những chi phí sẽ được ấn định theo phán quyết chính của Tòa án.

VÌ NHỮNG LÝ DO TRÊN:

Chúng Tôi, thẩm phán thụ lý trong việc thiết lập hồ sơ kiện,

Bằng quyết định có sự tham dự của hai bên công bố chính thức, bằng tống đạt đến phòng lục sự, và có thể kháng án với bản án cơ bản cho những rắc rối xảy ra về sự cung cấp các văn kiện chứng cứ và kháng án, trong vòng 15 ngày khi muốn rút đơn tại cấp và vĩnh viễn.
- Công nhận sự thống nhất của các bên trong việc rút đơn kiện của bà Trần Tố Nga đối với công ty WYETH LLC là công ty kế thừa của công ty WYETH inc, Chúng Tôi tuyên bố hủy bỏ vụ kiện giữa hai bên.
- Chúng Tôi ra lệnh cho bà Trần Tố Nga cung cấp cho các bị dơn nguyên văn bản tổng kết xét nghiệm của giáo sư PICOT, văn kiện số 15 trong danh sách của những văn kiện chứng cứ đã nộp trước tòa.
- Chúng Tôi ra lệnh cho bà Trần Tố Nga cung cấp cho Tòa bản dịch ra tiếng Pháp có công chứng của văn kiện số 3 trong danh sách của những văn kiện chứng cứ đã nộp trước tòa.
- Chúng Tôi ra lệnh cho bà Trần Tố Nga cung cấp cho Tòa các văn kiện kết quả xác nghiệm độc tố của bà Trần Tố Nga bởi M. Narbonne, kết quả xét nghiệm máu của bà Trần Tố Nga bởi bác sĩ Dujardin, văn bản danh sách do Viện Y khoa thuộc Viện Hàn Lâm quốc gia về Khoa Học tại Washington đã ghi vào danh mục những bệnh án của bà Trần Tố Nga.
- Chúng Tôi ra lệnh cho bà Trần Tố Nga cung cấp cho Tòa một chứng nhận y khoa liên quan đến những căn bệnh của bà đang mắc phải.
- Chúng Tôi tuyên bố, việc cung cấp và xuất trình các văn kiện đã được ra lệnh phải được thực hiện trong thời hạn một tháng kể từ ngày ký bản án này.
- Chúng Tôi bác bỏ tất cả những yêu cầu khác,
- Chúng tôi tuyên bố các chi phí sẽ tùy thuộc vào phán quyết chính của Tòa án.
- Chúng Tôi ấn định chuyển tiếp vụ kiện vào phiên tòa về thiết lập hồ sơ kiện vào ngày 3 tháng 12 năm 2015

Thiết lập và ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2015
Viên Lục Sự Thẩm phán thụ lý thiết lập hồ sơ kiện