Liên hệ bà Trần Tố Nga

Làm thế nào để giúp đỡ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện này?

Để hỗ trợ bà Nga

Quý vị có thể hỗ trợ bằng việc gửi tiền hoặc séc theo tên bà Trần Tố Nga ( hỗ trợ vụ kiện chất độc màu da cam).

Liên hệ trực tiếp bà Nga để có địa chỉ liên lạc

Quý vị có thể gửi thư cho bà Nga theo mẫu tin nhắn dưới đây:

Gửi thư tín


Gửi thư tín mới